WOOCS 1.1.9

Här hittar du inget standardsortiment. Vi gör långt ifrån allt, vi gör faktiskt raka motsatsen, istället gör vi ett fåtal plagg väldigt bra. Vi har ett smalt men tydligt fokus och fördjupar oss i utvalda plagg som vi sedan erbjuder till dig rakt i ditt flöde, precis som det borde vara 2017.

Vi är ett ungt kreativt varumärke ifrån Sverige som verkar i den digitala eran. Vi fyller tomrummet i den hårfina balansen mellan termerna välklätt och casual där vi erbjuder en design inspirerad av vår sociala och digala värld där trender uppstår parallellt och omedelbart.

Kul att du tog dig hit,
Vänliga Hälsningar


Om ni bara visste, den digtala världen har förändrat modebranschen, helt och hållet. Det är nya spelregler och det är vi unga, drivna som bestämmer framtiden. Trender skapas inte längre av de stora modehusen, trender skapas här och nu, av dig och mig för att få sin spridning digitalt och det sker fort, väldigt fort.

Ur denna insikten grundades Ciszere 2013 av fyra idrottsintresserade barndomsvänner, opräglade av branschens föråldrade affärsstrategier för att skapa ett varumärke i och för den digitala eran, där är allting möjligt.

Namnet Ciszere kan spåras ända tillbaka till 1500-talet, och är en tidig svensk stavning på ordet scissor, ungefär samtidigt grundades också en av de mest betydelsefulla städerna för Sveriges klädindustri – Textilstaden Borås. Här skrevs i början utav 1900-talet ett nytt kapitel i modeindustrin och textilstaden blomstrade under många årtionden, och kännetecknades internationellt som staden med två ullsaxar på landsvapnet.

Men nya tider kom och en hel generation av kunskap föll i glömska när modeindustrin flyttade österut. Namnet Ciszere med tillhörande sax är således en hyllning av vårt lokala ursprung och dess värdefulla historia och symboliserar en tidpunkt där ytterligare ett nytt kapitel startar.

Återförsäljare

Frakt & Returinfo

Kontakta oss